top of page

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਮੇਲ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਜ਼ਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - 277,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ।* ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮੇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਮੇਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੂੰ

*ਸਰੋਤ: CIFAS ਫਰਾਡਸਕੇਪ ਰਿਪੋਰਟ 2023

ਨੂੰ

bottom of page